مسابقه علمی سال 1397

برنده مسابقه علمی سال 1397 با هفت میلیون تومان جایزه اعلام شد.

جزییات بیشتر
 
کنترلر استپر و سرو موتور


انواع کنترلر برای فرمان به درایور استپر موتور و سرو موتورجزییات بیشتر