درباره ما

سایت KnowledgePlus.ir از سال 1390 با رویکرد انتشار و به اشتراک گذاری مطالب علمی در رشته الکترونیک شروع به فعالیت کرده و سعی شده در این راه قدمی هر چند کوچک برای پاسخگویی به بخشی از نیاز های علمی و صنعتی کشور برداشته شود.