مسابقه علمی سال 1397:

در راستای اهداف آموزشی سایت و ایفای نقشی در رشد جامعه علمی کشور و با مشارکت شرکت فن آموز (fanamouz.ir)، پنجمین دوره مسابقه علمی از طرف سایت KnowledgePlus.ir در سال 1397 با موضوع تدوین جامع ترین و کاربردی ترین منبع آموزشی به همراه مثال های کاربردی برای پیاده سازی ارتباط USB در مدها و کلاس های مختلف روی یکی از شماره های خانواده stm32 برگزار شد که برنده این مسابقه به شرح زیر اعلام می شود:آقای مهدی داداشی

مبلغ جایزه: 70.000.000 ريال

Site:
mahdidadashi.ir

Email: Mahdidadashi@gmail.com


Telegram: T.me/Mahdidadashi65

دسترسی به محتوای طرح برگزیده مسابقه سال 1397