مسابقه علمی سال 1396:

در راستای اهداف آموزشی سایت و ایفای نقشی در رشد جامعه علمی کشور و با مشارکت شرکت فن آموز (fanamouz.ir)، چهارمین دوره مسابقه علمی از طرف سایت KnowledgePlus.ir در سال 1396 با موضوع انتقال فریم های دوربین هایی نظیر ov7670 از طریق یک ماژول GSM/GPRS و نمایش و ذخیره سازی آن در مقصد برگزار شد که برندگان این مسابقه به شرح زیر اعلام می شوند:

رتبه اول:آقای محمد مزارعی

مبلغ جایزه: 50.000.000 ريال

Email:
mohammad.mazarei@gmail.com


رتبه دوم:آقای مصطفی کشاورز

مبلغ جایزه: 20.000.000 ريال

Email:
info@smart-device.ir

دانلود طرح های برگزیده مسابقه سال 1396